Increase Size Normal Size Decrease Size
Annasaheb Patil Arthik Magas Vikas Mahamandal Maryadit
महामंडळाच्या तीन योजनांची प्रत्यक्ष ऑनलाईन अंमलबजावणी/ अर्ज करणे प्रक्रिया ही २ फेब्रुवारी २०१८ पासून सुरु होईल, याची सर्व नागरिकांनी नोंद घ्यावी. शासन निर्णय दि. २१/११/२०१७ व मार्गदर्शक सूचना या माहितीसाठी ऑनलाईन उपलब्ध आहेत | बीज भांडवल कर्ज योजने करिता अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रात्री ११.५९ पर्यंत होता. (Notification Dt.21/11/2017) | महामंडळाच्या नवीन तीन योजनांचा लाभ घेण्यासाठी https://udyog.mahaswayam.in या वेब प्रणालीचा वापर करावा. | मला ऑनलाईन अर्ज भरण्यास मदत हवी (येथे क्लिक करा) |    ५ पेक्षा अधिक वेळेस चुकीचा पासवर्ड आपण टाकल्यास, “पासवर्ड विसरलात” या पर्यायाचा वापर करा |    दस्तावेजांची मर्यादा १० MB पर्यंत वाढविण्यात आली आहे

बातम्या आणि घोषणा

बीज भांडवल कर्ज योजना
गट प्रकल्प योजना

उमेदवारांसाठी उपलब्ध सुविधा

नवीन घोषणा
वेबसाइट प्रचार
----***************----
नवी भरती
English
    1)Job Description
    2)Application Form
    3)Required Company Secretory
    4)Required-Chartered Accountant Firms/Companies
मराठी
    1)कामाचे वर्णन
    2)नोकरी अर्ज
    3)पाहिजेत कंपनी सेक्रेटरी
    4)पाहिजेत- चार्टर्ड अकांउटंट फर्म्स/ संस्था
----***************----
वार्षिक लक्ष्य २०१४-१५
वार्षिक लक्ष्य २०१५-१६
नवीन वार्षिक लक्ष्यांक २०१६-१७
----***************---- REQUIRED- CHARTERED ACCOUNTANT FIRM (ADV. 25/08/2016)
----***************----

लॉगीन करा

नोंदणी

उमेदवार एन.जी.ओ.

अभ्यागत काउंटर

603051

इतर महामंडळे

अ.क्र उमेदवाराचा प्रवर्ग स्वयंरोजगारासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणारी महामंडळे
मातंग लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादित
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित
अपंग महाराष्ट्र राज्य अपंग, वित्त व विकास महामंडळ
इतर मागासवर्ग इतर मागासवर्ग विकास महामंडळ
चर्मकार संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्या.
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ
ग्रामीण भागातील पुरुष व महिला महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग महामंडळ
आर्थिकदृष्ट्या मागास महिला महिला आर्थिक विकास महामंडळ
ग्रामीण भागातील पुरुष व महिला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
१० अनुसूचित जमाती महाराष्ट्र आदिवासी विकास महामंडळ
११ अल्पसंख्याक मौलाना आझाद अल्पसंख्याक विकास महामंडळ
१२ अनुसूचित जमाती शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्या
१३ कोकणातील इतर मागासवर्ग शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग विकास महामंडळ
१४ मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्यासाठी महाराष्ट्र मत्स्य विकास महामंडळ
१५ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ